Sbor dobrovolných hasičů Bořetice

Historie SDH
Výbor SDH
Členská základna SDH

Náměstek starosty: Ing. Jiří Michna

Zastupuje starostu SDH v době jeho nepřítomnosti v záležitostech, které mu svěří, pomáhá starostovi s řízením sboru, organizováním kulturnních, sportovních a jiných akcí pro členy i pro občany, v oblasti mládeže napomáhá vedoucím mládeže k získávání nových členů a s odbornou přípravou.

1) Co Tě přimělo stát se členem sboru dobrovolných hasičů?

No že jsem chtěl být hasičem :-)

2) Jak bys nalákal do sboru nové členy?

Pokud se někomu líbí pomáhat druhým, být ve partě skvělých lidí, jezdit po závodech s neopakovatelnou atmosférou, být součástí mladého kolektivu a rád chodí v uniformě, tak jsou dobrovolní hasiči skvělá volba.

3) Která hasičská reálná/filmová/pohádková postava je Tvoje nejoblíbenější? A
proč?


Nevím přesně, jak se jmenoval, ale ve filmu "Hoří má panenko" to byl hasič, který hlídal tombolu, která byla postupně rozkradena.

4) Kdybys mohl něco na stavu sboru dobrovolných hasičů změnit mávnutím
kouzelného proutku, co by to bylo?


Určitě financování a systém přerozdělování dotací - vybavení zejména JPO V je na hrozné úrovni a je to ostuda státu, že nedokaže zajistit alespoň základní vybavení pro lidi, kteří se dobrovolně a zdarma snaží pomáhat tam, kde sám stát selhává, protože v dnešní době je profesionálních hasičů už tak málo, že by se bez nás dobráků vůbec neobešli, navíc se stále hrozí dalšími regulacemi požárních stanic profesionálních hasičů. U dotací není zase právní nárok na jejich získání, takže nevíte, kdo kde má nějakého známéno nebo "tlačenku".Taky určitě chybí spolufinancování těch, kterým pomáháme majetek chránit, tedy zejména pojišťoven, ty především by měli na požární ochranu příspívat.


Velitel SDH, J-SDH: Tomáš Langer

Velitelovým úkole je předevšm odborná příprava členů SDH zařazených do jednotky, navrhuje obci doplnění či vyloučení členů J-SDH, je zodpovědný za akceschopnost jednotky jak z hlediska personálních kapacit, tak z hlediska hasební techniky, podílí se na zpracování zpráv o  zásahu a další součinnosti s obcí. Velitel SDH je druhým zástupcem starosty SDH.

1) Co Tě přimělo stát se členem sboru dobrovolných hasičů?

Spoluúčast SDH při pořádání velkého množství akcí.

2) Jak bys nalákal do sboru nové členy?

Tož poďte né…? šak o nic nende… To jsou samé přehlídky a parády…

3) Která hasičská reálná/filmová/pohádková postava je Tvoje nejoblíbenější? A proč?

O žádné nevim… Ale z filmu Hoří má panenko jsou dobří všichni…

4) Kdybys mohl něco na stavu sboru dobrovolných hasičů změnit mávnutím kouzelného proutku, co by to bylo?

Peníze, dotace, prachy atd. máme hodně nápadů, ale nejsou prostředky…Referent materiálně technický: Ing. Marek Polák

Referent MTZ dbá na správné používání a vedení věcných prostředků požární ochrany, vede jejich evidenci a podílí se na kontrole a jejich přezkušování dle platných předpisů, vede evidenci učebních pomůcek a jejich zapůjčování, předkládá spolu s velitelem jednotky obci požadavky na odepsání nebo nakoupení výstroje a výzbroje.

1) Co Tě přimělo stát se členem sboru dobrovolných hasičů?


Dobrá parta lidí, a všechno okolo má motor :))

2) Jak bys nalákal do sboru nové členy?


Pořád je co dělat, člověk nemá čas se nudit :)
 
3) Která hasičská reálná/filmová/pohádková postava je Tvoje nejoblíbenější? A
proč?


Povídka: Co jste hasiči: Máňa.

4) Kdybys mohl něco na stavu sboru dobrovolných hasičů změnit mávnutím

kouzelného proutku, co by to bylo?


To je jasný, mě stačí nějaká drobnost, třeba nová hasička, s novou CAS a RZA :)
 

Hospodář, jednatel: Mgr. Petr Zemánek

Hospodář odpovídá za řádné hospodaření, vede účetní a majetkovou evidenci sboru, za sbor připravuje a podává daňové přiznání, vede členskou evidenci a vybírá členské příspěvky, provádí převod prostředků na OSH, veškeré doklady sboru předkládá ke kontrole KRR. Jednatel přijímá, odesílá a vede korespondenci sboru, při jednáních výboru vypracovává zápis a zodpovídá za jeho řádné odeslání všem členům výboru, zpracovává zápis z výroční valné hromady sboru.

1) Co tě přimělo stát se členem sboru dobrovolných hasičů?


Parta výborných lidí, na které se můžu vždycky spolehnout - tak proč jim nezhoršit reputaci...

2) Jak bys nalákal do sboru nové členy?

Akcí "Kluci nahoře bez". Ale u kluků se to asi mine účinkem (až a výjimky).

3) Která hasičská reálná/filmová/pohádková postava je tvoje nejoblíbenější? A proč?

Vodník Česílko, protože když otevře stavidlo u rybníka, tak ho v hašení nikdo nepřekoná.

4) Kdybys mohl něco na stavu sboru dobrovolných hasičů změnit mávnutím kouzelného proutku, co by to bylo?


Nějaké nové autíčko pro kluky z Bořetic.

Kulturní referent: Bc. Klára Vyhňáková

Posláním kulturního referenta SDH je zajišťovat a koordinovat kulturí a ostatní akce sboru, ve spolupráci s jednatelem sboru pořizovat zápisy z jednání výboru, aktualizovat stránky sboru, vést kroniku a propagovat SDH navenek.

1) Co Tě přimělo stát se členkou sboru dobrovolných hasičů?

Když jsem se (asi) v roce 2009 rozhodovala, co dál dělat, stát se členkou hasičů byla jasná volba.

2) Jak bys nalákala do sboru nové členy?

V současné době, se nám to moc extra nedaří, ale vrací se k nám jeden ztracený otec zakladatel a svou roli v tom sehrál alkohol – tak možná to je ta správná cesta. I když my potřebujeme mladou krev, tak je asi opijeme sodovkou.


3) Která hasičská reálná/filmová/pohádková postava je Tvoje nejoblíbenější? A proč?

Zbožňuju tiskového mluvčí hasičů ze Zlína – krasavce Ivo Mitáčka.

4) Kdybys mohla něco na stavu sboru dobrovolných hasičů změnit mávnutím kouzelného proutku, co by to bylo?

Mým velkým přáním je, aby náš sbor zůstal stále tak stmelen a bezva, jako je teďka. To by mi ke spokojenosti stačilo. No a pak samozřejmě nějaký ten rekord v útoku :).


Referent požárního sportu: Tomáš Bukovský

Referent požárního sportu je trenérem družstev účastnících se Břeclavské hasičské ligy za SDH Bořetice a je členem rady BHL, je zodpovědný za řádnou teoretickou i praktickou přípravu členů sportovního družstva, za získávání nových nadšenců pro požární sport a celkové fungování požárního sportu ve sboru.

1) Co Tě přimělo stát se členem sboru dobrovolných hasičů?

Skvělé akce, výborný kolektiv a hlavně vtipné historky z hasičského prostředí. 

2) Jak bys nalákal do sboru nové členy?


Děti - jsme akční a máme plno bonbónů
Ženy - máme pořádné pekáče buchet
Chlapi - máme něco k pití :D

A také: "Tak určitě, je to jenom sport."

3) Která hasičská reálná/filmová/pohádková postava je Tvoje nejoblíbenější? A
proč?

Sv. Florian, která nad námi drží stále ochrannou ruku.

4) Kdybys mohl něco na stavu sboru dobrovolných hasičů změnit mávnutím

kouzelného proutku, co by to bylo?


Určitě stav kralovské hasičské pokladny, aby byla stále plná a bezedná:)
Pro členy:

Náměty

Přátelé, máte-li nějaký návrh na článek, odkaz nebo fotografie na tyto stránky, zašlete je prosím na adresu sdh.boretice@seznam.cz. Děkujeme

starší informacePřipravované akce:

Facebook SDH Bořetice

Přidejte si SDH Bořetice do svých oblíbených stránek :) ZDE

Čtvrtky s mladými hasiči

Každý čtvrtek v 16:00 se konají setkání s mladými hasiči. Prosíme členy SDH Bořetice, kteří mají v tuto dobu volno, aby šli s prcky pomoct. Srazy se konají u Zš Bořetice.

další akce